Stichting Topaspiraties helpt Nepal

Stichting Topaspiraties ondersteunt ontwikkelings- en wederopbouwprojecten in Nepal. Elke gedoneerde euro komt voor 100% ten goede aan het Himalaya-land.
U kunt doneren via rekening NL 38 INGB 0009 3584 78 tnv. Stichting Topaspiraties.

De stichting is opgericht door bergbeklimmers Katja Staartjes en Henk Wesselius. Op 25 april 2015 was het klimmersduo terplekke in verband met een expeditie, toen Nepal getroffen werd door een zware aardbeving. Zij bevonden zich zelfs in een van de zwaarst getroffen gebieden: Helambu (Sindhupalchok). Direct na terugkomst in Kathmandu, zijn Katja en Henk gestart met het inzamelen van gelden voor noodhulp. Daarna is dit vanuit Nederland voortgezet.

Tot 1 juli 2016 vonden updates ten aanzien van ontvangen gelden en gerealiseerde projecten plaats vanuit de expeditiesite gurlamandhata.nl
Gezien de omvang van de ontvangen gelden en verschillende projecten waaraan het geld besteed is, is besloten tot een apart informatie-kanaal en is deze website gebouwd.

Stichting Topaspiraties is in 2001 opgezet met als doelstellingen:

  • Ondernemen van klimexpedities
  • Ondersteunen van de bevolking in de betreffende landen in hun ontwikkeling.

In de praktijk heeft het ontwikkelingswerk zich altijd gericht op Nepal, het land dat het klimmersduo zo goed kent van de vele beklimmingen en de Nepal Traverse, een trektocht van het uiterste westen naar het uiterste oosten. Sinds 2003 wordt een gezin ondersteund in het Langtang-dal (Kyangjin Gompa) en daarnaast een kostschool in Kathmandu: de Sapta Gandaki Boarding School. Via kleinschalige donatie-acties heeft daarnaast een aantal maal extra ondersteuning plaats gevonden voor de aanschaf van computers, beeldschermen en een microscoop voor de school.

Na de aardbeving van 2015 zijn de activiteiten van de stichting aanzienlijk gegroeid. Het land heeft alle hulp nodig bij de de wederopbouw.
De activiteiten voor het welzijnswerk voor Nepal en de expedities van Katja en Henk vinden financieel gezien vanuit dezelfde stichting plaats, maar zijn administratief gescheiden. Het ontwikkelingswerk zal steeds meer de overhand krijgen in de stichting, waarbij uiteindelijk een ANBI-aanvraag wordt overwogen (dat is nu nog niet het geval).

Het ontwikkelingswerk voor Nepal wordt door Henk en Katja belangeloos gedaan. Verder komen reiskosten, administratieve kosten (bank, telefoon, post), bezoek van projecten en dergelijke niet ten laste van de ontvangen donaties, maar worden door het klimmersduo betaald vanuit privé, dan wel vanuit de expeditie-sponsoring (externe sponsors en het bedrijf van Katja Staartjes).
Kortom: alle schenkingen die worden ontvangen voor Nepal, komen voor 100% terplekke ten goede aan ondersteuningsprojecten.