rechtstreekse donatie!

Beamer School Basa

Beamer School Basa

Op 22 februari jl. is op de school in Basa (Solo-gebied) een beamer overhandigd, waarmee een nieuwe fase wordt ingeluid met digitaal lesgeven. Ook zijn er aanvullende medische hulpmiddelen geschonken ten behoeve van Corona.
Deze hulp is grotendeels mogelijk gemaakt door de Lions Club Roosendaal. Grote dank, namens de docenten, leerlingen en ouders uit het Solo-gebied, ten zuiden van de Mount Everest!