rechtstreekse donatie!
 

Bouwen aan Nepal

Stichting Topaspiraties is sinds de oprichting in 2001 actief in kleinschalige ontwikkelingshulp in Nepal. Sinds de desastreuze aardbeving in Nepal, is de financiële omvang aanzienlijk gegroeid door de vele donaties die zijn ontvangen. Grote dank voor alle giften!
Pal na de aardbeving is het geld direct ten goede gekomen aan noodhulp ten behoeve van het zwaar getroffen Langtang-dal en aan het Solo-Khumbu-gebied (ten zuiden van Everest).

Vanaf de zomer van 2015 is gewerkt aan de wederopbouw van een school in het Helambu-gebied (de Shree Palchok School in Kakani), die op 30 december 2015 is geopend. In januari 2016 is de school met onze hulp voorzien van nieuw meubilair. Verder is er financieel ondersteuning verleend bij de wederopbouw van een medische post in Khastap (Solo-gebied).
In de loop der jaren is de focus verbreed naar ‘wat nodig is’ en is tijdens de pandemie directe hulp verleend qua voeding en medische hulpmiddelen.
De realisatie van de projecten geschiedt rechtstreeks, zonder tussenkomst van grote organisaties. Intermediair zijn Chhiree Sherpa en Mim Hamal. Zij schakelen tussen onze stichting en de rechtstreekse uitvoering terplekke. Bezoek van de projecten en andere interne stichtingskosten komen niet ten laste van donaties.

De berichtgeving omtrent de voortgang van de projecten en situatie in Nepal is te volgen via het blog op deze site.

Financieel overzicht
Sinds de aardbeving (25 april 2015) is aan giften ontvangen: € 110.462,- (stand 31-12-2022). Voor laatste stand zie Blog).
In Nepal is inmiddels besteed: € 110.386,- met de volgende verdeling:

– €   8.054,-  Noodhulp Langtang-dal
– €   2.688,-  Noodhulp Solo-Khumbu gebied
– € 38.676,-  School Kakani (incl zonnecellen), Helambu-gebied
– €   1.037,-   Transport-, import- & handlingkosten WakaWaka zonnelampjes
– €     550,-   Aanvulling benodigd bedrag NKBV-project: aanleg waterpunt op Dudh Kund trail (Solo-gebied).
– € 21.875,-  Ondersteuning herbouw familiehuizen (Helambu en Solo-gebied)
– € 21.456,-  Medische post Khastap/Basa, Solo-gebied (herbouw + apparatuur + hulpmiddelen)
– €   2.550,-  School Basa (laptops, beamer, sportartikelen, muziekinstrumenten)
– €   9.900,-  Corona hulp (Kathmandu, Helambu, Basa)
– €   3.600,-  Scholen Upper Dolpo (Chharka Bhot en Kuwagaon)

Wilt u ook bijdragen? Uw donatie wordt in grote dank aanvaard en komt 100% in Nepal terecht en ten goede aan een van de projecten. U kunt uw gift overschrijven naar rekening NL 38 INGB 0009 3584 78  t.n.v. Stichting Topaspiraties.