Bouwen aan Nepal

Stichting Topaspiraties is sinds de oprichting in 2001 actief in kleinschalige ontwikkelingshulp in Nepal. Sinds de desastreuze aardbeving in Nepal, is de financiële omvang aanzienlijk gegroeid door de vele donaties die zijn ontvangen. Grote dank voor alle giften!
Pal na de aardbeving is het geld direct ten goede gekomen aan noodhulp ten behoeve van het zwaar getroffen Langtang-dal en aan het Solo-Khumbu-gebied (ten zuiden van Everest).

Vanaf de zomer van 2015 is gewerkt aan de wederopbouw van een school in het Helambu-gebied (de Shree Palchok School in Kakani), die op 30 december 2015 is geopend. In januari 2016 is de school met onze hulp voorzien van nieuw meubilair.
Het actuele project waaraan financieel ondersteuning wordt verleend is de wederopbouw van een medische post in Khastap (Solo-gebied).
De realisatie van de projecten geschiedt rechtstreeks, zonder tussenkomst van grote organisaties. Intermediair is Chhiree Sherpa, eigenaar van het trekkingbureau Best Nepal Trekking. Hij schakelt tussen onze stichting en de rechtstreekse uitvoering terplekke.

De berichtgeving omtrent de voortgang van de projeten en situatie in Nepal is te volgen via het blog op deze site.

Financieel overzicht
Sinds de aardbeving (25 april 2015) is aan giften ontvangen: € 76.140,- (stand 16-02-2018. Voor laatste stand zie Blog).
In Nepal is inmiddels besteed: € 75.911,- met de volgende verdeling:

– €  8.054,-   Noodhulp Langtang-dal
– €  2.688,-   Noodhulp Solo-Khumbu gebied
– € 36.826,-  School Kakani (incl zonnecellen), Helambu-gebied
– €  1.037,-   Transport-, import- & handlingkosten WakaWaka’s
– € 16.756,-  Medische post Khastap/Basa, Solo-gebied
– €    550,-    Aanvulling benodigd bedrag NKBV-project: aanleg waterpunt op Dudh Kund trail (Solo-gebied).
– € 10.000,- Ondersteuning bouw twee familiehuizen (Helambu en Solo-gebied)

Wilt u ook bijdragen? Uw donatie wordt in grote dank aanvaard.
U kunt die overschrijven naar rekening NL 38 INGB 0009 3584 78 tnv. Stichting Topaspiraties.