rechtstreekse donatie!

Grootse vooruitgang

Grootse vooruitgang

Aanvullend aan het onlangse bezoek aan drie gezinnen in het Helambu-gebied, bezochten we ook de Shree Palchok School in Kakani (Helambu-gebied) waar we de laatste stand van zaken konden bewonderen. Wow, hier is prachtige vooruitgang geboekt!

De school werd in 2015 volledig verwoest en met onze stichting konden we helpen met een nieuw aardbevingsbestendig gebouw. Het betreft het witte gebouw in de onderstaande foto. In december 2015 waren we bij de feestelijke opening. Aanvullend konden we in 2017 bijdragen door de plaatsing van zonnecollectoren en de bouw + inrichting van een keuken. De collectoren zorgen voor warm douchewater, de keuken komt van pas voor het inmiddels opgezette ‘hostel’.
Waar in eerste instantie het witte gebouw werd ingezet voor onderwijs, wordt dit nu gebruikt als slaapruimte voor de 80 kinderen die hier in de ‘kost’ zijn.
De Zwitserse NGO Caritas heeft het mogelijk gemaakt dat er drie aanvullende grote gebouwen zijn gerealiseerd, waardoor de school nu uitstekend voorzien is. En zelfs heeft kunnen uitbreiden van 150 naar 200 leerlingen.

Fantastisch om het resultaat van alle inspanningen te kunnen bewonderen, en zo hartverwarmend te zijn ontvangen (met opnieuw een feestelijke happening)op deze school. De dank gaat uit naar alle donateurs!