rechtstreekse donatie!

Heftige start moesson 2021

Heftige start moesson 2021

De moesson is extreem begonnen in Nepal; er is grote schade door overstromingen in het gehele land. Zo ook in het bekende Annapurna-gebied en in het uiterste westen, het Darchula-gebied, met de belangrijke grensrivier Mahakali, die op het punt van overstromen staat. In het grensstadje Darchula begonnen we destijds, tijdens de zware moesson van 2010, onze Nepal Traverse. Door de overstromingen lukt het niet ons formele beginpunt van de traverse te bereiken: het noordwestelijke drielandenpunt. In de herkansing in het voorjaar van 2011 lukte dat uiteindelijk wel.

Op het moment is in Nepal Helambu het zwaarst getroffen, het gebied pal ten noordoosten van Kathmandu.  Er zijn is een tiental mensen omgekomen, vele huizen zijn meegesleurd door het kolkende rivierwater van de Indrawati Nadi, gevoed door de sneeuw- en regenval in het noordelijker Langtang gebied. Behalve dat velen hun huis en haard zijn kwijtgeraakt, is ook een groot aantal landbouwgrondjes pal langs de weggeslagen. Een groot drama en dat in deze corona-tijd. Helambu was destijds trouwens ook een van de zwaarst getroffen regio’s bij de aardbeving van april 2015.

Het geld dat de stichting nog aan giften in kas had, is op 19 juni overgeboekt naar Nepal, voor noodhulp aan Helambu: dekens, eten en dergelijke. De goederen komen terecht bij de bevolking in de buurt van Melamchi /Kakani, waar we als stichting reeds actief zijn voor de Shree Palchok School (zie eerdere blogs).
Dank aan de donateurs waardoor deze hulp gegeven kan worden!

Naschrift 8 juli: uiteindelijk is gekozen voor hulp in cash geld, aangezien hulpgoederen al direct door overheid en grote hulporganisaties zijn geschonken. We hebben als stichting nooit eerder gekozen voor deze vorm van hulp, maar in dit geval waren de ergst getroffenen hier het meest mee geholpen. Hier een filmpje met verslag.
Grote dank aan de donateurs en voor de coordinatie door Chhiree Sherpa, Jimi Tamang en Lakpa Lama.