rechtstreekse donatie!

Nieuw schoolmeubilair

Nieuw schoolmeubilair

Afgelopen twee weken zijn we in intentsief contact geweest met de Shree Palchok School in Kakani via onze vriend Chhiree Sherpa. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de vier nieuw gebouwde klassen. Wat momenteel nog ontbreekt is schoolmeubilair.
Het goede bericht: via een donatie aan onze stichting kan dit aangeschaft worden! Kunstenaar Lex Goes maakte afgelopen week € 2328,- over, specifiek bedoeld voor het meubilair: 25 schoolbankjes en –tafels, 9 boekenkasten en 10 ronde tafels. Lex Goes (www.lexgoes.nl) opende 20 maart j.l. een expositie. Een deel van de opbrengst van deze expositie is gedoneerd aan de Stichting Topaspiraties en kan zo ten goede komen aan Nepal voor aanschaf van het benodigde schoolmeubilair. Geweldig veel dank aan alle donateurs!

Dan is er nog meer goed nieuws voor alle kinderen en leraren Kakani: er is een sponsor gevonden die de volledige constructie van het tweede schoolgebouw gaat financieren: een NGO genaamd Karitas Foundation. Daarmee wordt een fatsoenlijk onderkomen voor alle leerlingen mogelijk. Wij hadden inmiddels een beginsaldo voor het nieuwe gebouw (ruim € 4.700,-), maar dat geld en alle donaties die nog binnen komen, gaan dus op een andere manier besteed worden. We kijken momenteel naar twee opties:
– de bouw van een klein schoolgebouw in Mundu of Kyangjin Gompa (Langtang);
– ondersteuning van een getroffen school in Basa (Solo-gebied, ten zuiden van de Everest).

Als we voldoende informatie hebben om een besluit te nemen, melden we ons opnieuw via dit blog!