rechtstreekse donatie!

Terug – Hulp nog lang nodig

Terug – Hulp nog lang nodig

Gek om nu al terug te zijn in Nederland, terwijl we dachten pas half juni weder te keren, met een Tibet-expeditie achter de rug. Het is een mix van gevoelens. Het drama in en voor Nepal. Wat wij zelf meemaakten tijdens de aardbeving en de drukke dagen daarna.

En dan ben je plots weer thuis, in het mooie frisgroene Salland. In alle luxe die we hier hebben.
We gaan het leven opnieuw bezien en de koers bepalen. Ik verlang op het moment eigenlijk vooral naar een paar dagen rust op m’n kantoor. De tijd hebben om van alles fatsoenlijk af te werken. Tijd voor achtergrondartikelen over de aardbeving – in Kathmandu was het met de verbindingen meestal niet te doen om internetlinks te openen, en al zeker niet om op internet te surfen. En verder de tijd te hebben voor familie, vrienden, netwerk en voor onszelf. Het werk weer op te pakken. En ons verder in te zetten voor Nepal. Want de klus is daar nog lang niet geklaard. In de bergen zijn de verwoestingen niet alleen verschrikkelijk, vooral is de infrastructuur weg, veelal voetpaden. Door de vele aardverschuivingen zijn er niet alleen veel wegen en paden versperd, vooral is de grond van de berghellingen instabiel. De moesson (half juni – begin september) zal de de toestand verder verslechteren. Een interessant artikel in dit kader is gepubliceerd door de British Geological Survey: de grote aardverschuivingen van 25 april zijn in kaart gebracht. Er zijn 6 locaties geïdentificeerd, die potentieel kunnen leiden tot een totale vallei-blokkade en daarmee de loop van de rivier verhinderen, met alle gevolgen van dien.

Nu is de aandacht (uiteraard) vooral gericht op het hartverscheurende menselijk leed. Straks volgt de wederopbouw van de huizen. Structureel opnieuw bouwen vereist herstel van de infrastructuur. En dan hebben we het nog niet over het structureel aanpakken van deze infrastructuur. Dat was trouwens altijd al een uitdaging, evenals water- en elektriciteitsvoorziening. En onderwijs. Tot overmaat van ramp zijn vele scholen verwoest: van de 300.000 verwoeste gebouwen/huizen, zijn er 10.000 scholen/overheidsgebouwen.
Kortom, er is nog lange tijd hulp nodig voor Nepal.

Het is hartverwarmend om te zien dat via giro 555 tot nu toe bijna 19 miljoen euro is opgehaald. En vele euro’s extra via vele persoonlijke initiatieven. Via de Stichting Topaspiraties is de stand van de donaties op dit moment € 22.500,- een prachtig bedrag. Dit bedrag wordt 100% gedoneerd aan eerste noodhulp voor slachtoffers uit het Langtang-dal en als bijdrage aan de wederopbouw van twee dorpjes. Zie hiervoor ook het blog van 28 april.
Grote dank aan iedereen die gedoneerd heeft! Verder dank aan eenieder die zijn/haar betrokkenheid en steun betuigd heeft de afgelopen weken. En niet te vergeten, dank aan onze partners en sponsors, die ons steunden en hun vertrouwen gaven.

Katja Staartjes en Henk Wesselius

P.S. Wanneer er nieuws te melden is in het kader van Nepal en de (besteding van de) donatie-gelden, zal ik mij met een nieuw blog melden.