rechtstreekse donatie!

Twee nieuwe huizen

Twee nieuwe huizen

In eerste instantie was in november j.l. het idee om de donaties van de afgelopen tijd (dankzij velen, o.a. via Yoga Dynamica en de Mondiavisueel benefiet-theatervoorstelling) aan te wenden voor de bouw van een keuken voor de school in Melamchigaon in Helambu. Uiteindelijk is hiervan afgezien: het benodigde bedrag was veel groter dan hetgeen we beschikbaar hadden, en er was geen enkele garantie dat de bouw daarna vervolgd zou kunnen worden. Aan alleen de fundering van een gebouw heeft niemand iets…
Daardoor is besloten de bestemming te veranderen: we hebben onlangs € 10.000 euro overgeboekt naar Nepal en dit is terecht gekomen bij 2 families, voor de bouw van een nieuw huis:


Ngima Lama Sherpa – Tarkeghyang (Helambu)

Een jong stel met een klein zoontje in het totaal verwoeste Tarkeghyang (2200 m). Wij hebben de desastreuze situatie zelf kunnen aanschouwen, toen we in januari 2016 langs de resten van dit dorp liepen. Toeval bestaat niet: we hebben toen precies met deze vrouw staan praten en haar zoontje was nog een baby. Deze familie heeft tot nu toe nog geen enkele steun ontvangen, en leeft nog steeds in een tijdelijk onderkomen. De bouw van hun nieuwe huis start nog deze maand (februari 2018) en zou in drie maanden moeten zijn afgerond.


Ramesh Karki – Basa (Solo)

Ramesh heeft met zijn vrouw vijf kinderen in de leeftijd van 5 tot 14 jaar. Zij verbouwen wat eigen gewassen en Ramesh doet regelmatig werk op het land bij een wat grotere boer. Hun huis is deels verwoest: het dak lekt en de muren zitten vol scheuren. Hoewel het onveilig is om er te wonen, hadden ze tot nu toe geen andere keus. Het huidige huis zal worden afgebroken, en er wordt een nieuw huis opgebouwd. Er is inmiddels gestart met de nieuwbouw. In het dorp Basa ondersteunden we in 2016 met de herbouw van een medische post.

Beide gezinnen komen, nadat het huis gereed is, in aanmerking voor de overheidssteun van Rs 300.000 (ca € 2.500 ), die pas wordt uitgekeerd nadat een huis daadwerkelijk gereed is. Daarnaast dienen beide families zelf een paar duizend euro in te brengen, om de bouw van hun huis te bekostigen. Dat is een hele toer! Bijdragen die de komende tijd via onze stichting zullen binnenkomen, worden ingezet voor de verdere ondersteuning van de familie in het zwaar getroffen Tarkeghyang.