rechtstreekse donatie!

Voortgang

Voortgang

We zijn blij te kunnen melden dat de bouw van de twee huizen in Nepal behoorlijk opschiet:
– de buitenkant van het huis in Basa (Solo-gebied) nadert zijn voltooiing. Bovenstaande foto dateert van half mei;
– bij de bouw van het huis in Tarkeghyang (Helambu-gebied) gaat het wat langzamer. Niet alleen is de aanvoer van materialen moeizaam, vooral zijn er nauwelijks bouwvakkers te vinden in dit zwaar getroffen gebied.
In september 2018 gaan Katja Staartjes en Henk Wesselius naar Nepal en zullen de familie in Helambu bezoeken, evenals de eerder gesteunde school in Kakani. Zij kunnen dan terplekke aanschouwen en horen hoe de situatie ervoor staat.
Dank voor alle donaties van de afgelopen tijd! Begin juni ontvingen we van een trouwe donateur voor de derde keer een bedrag van 1000 euro, geweldig! Verder hebben we vandaag (26 juni) de mijlpaal van 80.000 euro aan totaal ontvangen donaties bereikt, door een grootste donatie van maar liefst 2500 euro (!!) van Dick Bresser. Deze Nepal-liefhebber is met pensioen gegaan en ontving als afscheidscadeau van collega’s een groot aantal giften en vulde dit bedrag zelf aan. Dick is een bekende voor ons; in oktober 2015 beklom hij met een hecht team de Mera Peak. Het klimteam overhandigde terplekke 3775 euro.

Verder is klimmer/loper Evert Heintz op het moment zeer actief: hij doet op 7 juli aanstaande mee met een trailrun van 73 km in de Zwitserse Alpen van Verbier naar St-Bernard. Wij zijn verheugd dat hij met deze run geld inzamelt voor Nepal. Dank Evert, voor al je moeite! En dank aan de gevers; elke euro helpt nog steeds!
Voor wie wil doneren: dat kan via rekening NL 38 INGB 0009 3584 78  tnv.  Stichting Topaspiraties.

We inventariseren wat bovengenoemde families nog te kort komen voor de voltooiing van hun onderkomens. Op het moment (26 juni) hebben we zo’n 4000 euro in kas, wat waarschijnlijk ten goede zal komen aan beide families. In de loop van juli verwachten we hier helderheid over te geven.

Naschrift 30 juni: Noord-Holland Nieuws besteedt aandacht aan het initiatief van Evert Heintz.