rechtstreekse donatie!

Bedankt!

Bedankt!

Deze foto ontvingen we onlangs van Devi Kumari Rai, de head teacher van de Himalaya Secondary school in Basa/Khastap (Solo-gebied) met een dankbericht aan de stichting en donateurs. Er wordt volop gebruik gemaakt van de sportattributen en de accordeon! Zie ook het laatste blog hierover.
Uiteraard zijn we dankbaar om dit bericht te ontvangen.

In de afgelopen maanden zijn er verschillende donaties ontvangen, wat het actuele saldo in kas op € 2500 brengt. Dit bedrag, inclusief wat nog binnenkomt, zal in de nazomer worden besteed aan een nieuw project in Dolpo dan wel de arme FarWest van Nepal. Wordt vervolgd.