rechtstreekse donatie!

Laptops voor school in Solo

Laptops voor school in Solo

Onlangs bezochten we het Solo-gebied (het zuidelijke Everest-gebied) en daarmee de medische post in Khastap/Basa, die we eerder vanuit Stichting Topaspiraties ondersteunden. Met een nieuw gebouw, een  echografie-apparaat, en onder andere een tandartsstoel, bedden en dergelijke. Mooi om te zien hoe alles in goed en dankbaar in gebruik is.

Het saldo op onze donatierekening was voor vertrek naar Nepal 1500 euro, een relatief klein bedrag om te besteden. In de medische post waren medicijnen nodig, maar wat ons betreft vielen dit soort ‘consumptieartikelen’, hoe noodzakelijk misschien ook, buiten de besteding. Voor de herbouw van een huis was het bedrag onvoldoende, en ook is de wederopbouw in het Solo-gebied, dat wat minder zwaar getroffen werd dan bv Helambu, zo goed als voltooid.

We besloten daarom het geld op een andere manier te besteden en hebben vier laptops aangeschaft en hebben die geschonken aan de plaatselijke school: de Shree Himalaya Secondary School in Khastap. Het is het mooist als kinderen en jongeren in hun thuisregio naar school gaan, in plaats van naar Kathmandu te trekken. En de digitalisering is ook hier in de bergen gewenst en een must voor een goede scholing van de jeugd. Kortom een prachtige besteding.

Speciaal voor onze komst en als dank voor de donatie was er een mooi programma in elkaar gedraaid met dans. Grote dank aan de donateurs!

N.B. Voor de eerdere berichten rondom de medische post in Khastap: zie het voorgaande blogbericht van maart 2019. En bv berichten van maart 2017 (https://stichtingtopaspiraties.nl/besteding-gelden/) en januari 2017 (https://stichtingtopaspiraties.nl/medische-post-basa-geopend/).