rechtstreekse donatie!

Schoolmeubilair in gebruik

Schoolmeubilair in gebruik

Zo’n zestig tafels en banken, plus een aantal bureau’s voor docenten voor de school in Basa/Khastap (Solo-gebied Nepal) zijn klaar. Dankzij de donaties aan Stichting Topaspiraties konden deze terplekke in het 2000 meter hooggelegen dorp worden gemaakt. Werk voor vijf man, gedurende een aantal weken.

We bezochten de school 12 december jongstleden en waren getuige van de onthulling van het nieuwe smart board. Na afloop bezochten we de timmerwerkplaats, op zo’n vijf minuten afdalen van de school. Het was indrukwekkend te zien hoe een start was gemaakt en de lokale houten planken werden gezaagd. Op een open plek in de begroeide helling, in de buitenlucht. Bovenstaande foto van het timmerwerk dateert van januari jl. En nu, 2 maanden later, is alles in gebruik genomen. Hoe dankbaar om te vernemen.