rechtstreekse donatie!

Inzameling school Basa

Inzameling school Basa

Stichting Topaspiraties beoogt voor de rest van dit jaar geld in te zamelen voor de Shree Himalaya Secondary school in het dorp Basa/Khastap. Deze school ligt op 2000 meter hoogte in het gebied Solo, ca. 60 km ten zuiden van Mount Everest. Hier volgen zo’n 300 kinderen/jongeren van 6 tot 18 jaar onderwijs.

Sinds kort is er beter internet, waardoor de mogelijkheden flink zijn uitgebreid op onderwijsgebied. Vandaar de behoefte aan een digitaal display voor interactieve lessen en presentaties. Er is verder een tekort aan tafels en banken voor de leerlingen. En er is de wens te beschikken over meer sport-attributen.
Veel jongeren trekken naar de hoofdstad Kathmandu voor onderwijs. Veel beter is natuurlijk, als de jeugd in de thuisregio blijft wonen en terplekke naar school gaat. Maar dat betekent wel dat meegaan in de digitalisering een must is. En als het gaat om sport: dat bevordert niet alleen de gezondheid, maar ook de sociale cohesie en plezier.

Giften worden in dankbaarheid ontvangen en kunnen worden overgemaakt naar de bankrekening met IBAN nr: NL38 INGB 0009 3584 78  ten name van Stichting Topaspiraties.

Eind november / begin december 2023 zal het ingezamelde bedrag 100% worden overgeboekt, respectievelijk worden overhandigd in Nepal, door een zestal Nederlandse vrouwen, die de school bezoeken.

N.B. Eerder ondersteunde Stichting Topaspiraties de school met laptops en een beamer. Tijdens corona is hulp geboden met beschermingsmiddelen. Daarna is een positieve impuls gegeven met sport-attributen en een accordeon.