rechtstreekse donatie!

Blog

Grote opbrengst trailrun

Zaterdag 7 juli liep Evert Heintz een ruim 73 km lange trailrun door de Zwiterse bergen: X-traversée van La Fouly naar het bekende Verbier met maar liefst 4900 meter stijgen en 4500 meter dalen.
Hij volbracht de trail in 17:05 uur, een uitstekende prestatie (temeer als nauwelijks geacclimatiseerde laaglander). Daarmee kwam hij als 395e binnen op een totaal van ruim 900 deelnemers. Gefeliciteerd Evert!
Tevens zorgde hij voor de prachtige opbrengst van 2090 euro voor Nepal via onze stichting, bijeen gebracht door ruim 50 donateurs (stand 25 juli). Heel veel dank voor alle giften!
En grote dank aan Evert, die dit alles mogelijk maakte. En voor de publiciteit van de afgelopen weken via social media en via o.a. radio Rijnmond en RTV Noord-Holland.
Meer info via Evert’s website en zijn Facebookpagina.

Per saldo heeft de stichting nu ruim 5000 euro in kas om te doneren in Nepal. We komen er in een paar weken op terug naar welke familie(s) dit geld gaat voor de (verdere) wederopbouw van hun huis.

0

Voortgang

We zijn blij te kunnen melden dat de bouw van de twee huizen in Nepal behoorlijk opschiet:
– de buitenkant van het huis in Basa (Solo-gebied) nadert zijn voltooiing. Bovenstaande foto dateert van half mei;
– bij de bouw van het huis in Tarkeghyang (Helambu-gebied) gaat het wat langzamer. Niet alleen is de aanvoer van materialen moeizaam, vooral zijn er nauwelijks bouwvakkers te vinden in dit zwaar getroffen gebied.
In september 2018 gaan Katja Staartjes en Henk Wesselius naar Nepal en zullen de familie in Helambu bezoeken, evenals de eerder gesteunde school in Kakani. Zij kunnen dan terplekke aanschouwen en horen hoe de situatie ervoor staat.
Dank voor alle donaties van de afgelopen tijd! Begin juni ontvingen we van een trouwe donateur voor de derde keer een bedrag van 1000 euro, geweldig! Verder hebben we vandaag (26 juni) de mijlpaal van 80.000 euro aan totaal ontvangen donaties bereikt, door een grootste donatie van maar liefst 2500 euro (!!) van Dick Bresser. Deze Nepal-liefhebber is met pensioen gegaan en ontving als afscheidscadeau van collega’s een groot aantal giften en vulde dit bedrag zelf aan. Dick is een bekende voor ons; in oktober 2015 beklom hij met een hecht team de Mera Peak. Het klimteam overhandigde terplekke 3775 euro.

Verder is klimmer/loper Evert Heintz op het moment zeer actief: hij doet op 7 juli aanstaande mee met een trailrun van 73 km in de Zwitserse Alpen van Verbier naar St-Bernard. Wij zijn verheugd dat hij met deze run geld inzamelt voor Nepal. Dank Evert, voor al je moeite! En dank aan de gevers; elke euro helpt nog steeds!
Voor wie wil doneren: dat kan via rekening NL 38 INGB 0009 3584 78  tnv.  Stichting Topaspiraties.

We inventariseren wat bovengenoemde families nog te kort komen voor de voltooiing van hun onderkomens. Op het moment (26 juni) hebben we zo’n 4000 euro in kas, wat waarschijnlijk ten goede zal komen aan beide families. In de loop van juli verwachten we hier helderheid over te geven.

Naschrift 30 juni: Noord-Holland Nieuws besteedt aandacht aan het initiatief van Evert Heintz.

 

0

Twee nieuwe huizen

In eerste instantie was in november j.l. het idee om de donaties van de afgelopen tijd (dankzij velen, o.a. via Yoga Dynamica en de Mondiavisueel benefiet-theatervoorstelling) aan te wenden voor de bouw van een keuken voor de school in Melamchigaon in Helambu. Uiteindelijk is hiervan afgezien: het benodigde bedrag was veel groter dan hetgeen we beschikbaar hadden, en er was geen enkele garantie dat de bouw daarna vervolgd zou kunnen worden. Aan alleen de fundering van een gebouw heeft niemand iets…
Daardoor is besloten de bestemming te veranderen: we hebben onlangs € 10.000 euro overgeboekt naar Nepal en dit is terecht gekomen bij 2 families, voor de bouw van een nieuw huis:


Ngima Lama Sherpa – Tarkeghyang (Helambu)

Een jong stel met een klein zoontje in het totaal verwoeste Tarkeghyang (2200 m). Wij hebben de desastreuze situatie zelf kunnen aanschouwen, toen we in januari 2016 langs de resten van dit dorp liepen. Toeval bestaat niet: we hebben toen precies met deze vrouw staan praten en haar zoontje was nog een baby. Deze familie heeft tot nu toe nog geen enkele steun ontvangen, en leeft nog steeds in een tijdelijk onderkomen. De bouw van hun nieuwe huis start nog deze maand (februari 2018) en zou in drie maanden moeten zijn afgerond.


Ramesh Karki – Basa (Solo)

Ramesh heeft met zijn vrouw vijf kinderen in de leeftijd van 5 tot 14 jaar. Zij verbouwen wat eigen gewassen en Ramesh doet regelmatig werk op het land bij een wat grotere boer. Hun huis is deels verwoest: het dak lekt en de muren zitten vol scheuren. Hoewel het onveilig is om er te wonen, hadden ze tot nu toe geen andere keus. Het huidige huis zal worden afgebroken, en er wordt een nieuw huis opgebouwd. Er is inmiddels gestart met de nieuwbouw. In het dorp Basa ondersteunden we in 2016 met de herbouw van een medische post.

Beide gezinnen komen, nadat het huis gereed is, in aanmerking voor de overheidssteun van Rs 300.000 (ca € 2.500 ), die pas wordt uitgekeerd nadat een huis daadwerkelijk gereed is. Daarnaast dienen beide families zelf een paar duizend euro in te brengen, om de bouw van hun huis te bekostigen. Dat is een hele toer! Bijdragen die de komende tijd via onze stichting zullen binnenkomen, worden ingezet voor de verdere ondersteuning van de familie in het zwaar getroffen Tarkeghyang.

0

Opbrengst voor Nepal

Zaterdagavond 18 november leverde de benefietavond voor Nepal in een uitverkocht Theater aan de Slinger maar liefst 5800 euro op!
Grote dank aan alle aanwezigen en daarmee donateurs. Deze mooie opbrengst was mogelijk dankzij het theater die de zaal ter beschikbaar stelde, Mondiavisueel die alles in eigen tijd organiseerde en via bijdragen in de kosten door twee partners van Mondiavisueel: reisorganisatie Snow Leopard Adventures en Zwerfkei. Tot slot waren er contante donaties in het busje en doneerde BlueGreens een deel van de opbrengst van de terplekke verkochte thee, waarmee het eindbedrag op 5800 euro uitkwam.
Dit bedrag zal ten goede komen aan een nieuw project van de Stichting Topaspiraties: de verdere wederopbouw van de kostschool in Melamchigaon (Helambu), en wel specifiek voor de bouw van een nieuwe keuken en eetzaal voor zo’n 200 leerlingen. In geval er andere partijen zijn die interesse hebben om samen te werken voor dit project houden we ons aanbevolen, want hiervoor zijn aanvullende middelen noodzakelijk. De individuele donaties die wij afgelopen tijd mochten ontvangen, komen dan ook goed van pas! Ook daarvoor veel dank, mede namens Nepal!

0

Schilderijen en Nepalese thee

De benefietvoorstelling voor Nepal die op 18 november plaatsvindt in theater aan de Slinger in Houten is inmiddels uitverkocht. Dat is goed nieuws! Behalve voor degenen die nog een kaart zouden willen bemachtigen;)) Excuus!

Voorafgaand, in de pauze en na afloop is het boek Lopen over de grens te koop, het verslag in woord en beeld van de Great Himalaya Trail door Nepal.
Verder staat Bluegreens met een tafel vol (h)eerlijke Nepalese thee. Ook is het mogelijk om een vijftal olieverfschilderijen van Sonja van Wijlick te bewonderen, waarop Nepalezen treffend in beeld zijn gebracht. De schilderijen zijn tevens te koop. We zijn zeer verheugd en vereerd dat 50% van de opbrengst ten goede komt aan Stichting Topaspiraties, indien op deze avond een doek wordt verkocht.

Op een Facebook Post van organisator Mondiavisueel zijn de vijf doeken nu reeds te bekijken.
U kunt de kunstschilderes bereiken via: svwijlick@home.nl

 

0

Benefietlezing Nepal 18 nov

Bergbeklimmer Katja Staartjes verzorgde begin 2017 een zestal theatervoorstellingen in samenwerking met Mondiavisueel. Een prachtige presentatie met beeld, film en muziek over de Great Himalaya Trail door Nepal. Een 2000 km lange tocht die zij maakte samen met Henk Wesselius en Chhiree Sherpa. De presentatie sloot af met haar persoonlijke ervaring van de aardbeving en de wederopbouw van het land.

Op zaterdagavond 18 november volgt een herhaling van deze voorstelling, in theater Aan de Slinger in Houten. De lezing wordt opnieuw georganiseerd en mogelijk gemaakt door Mondiavisueel (Jan Roeleveld). De kaartopbrengst komt praktisch volledig ten goede aan de verdere wederopbouw van Nepal, aangezien alle betrokkenen belangeloos meewerken.

Meer info en kaarten bestellen via Mondiavisueel danwel rechtstreeks via het Theater.

0

Zonne-energie op school

Eind september hebben we via de Stichting Topaspiraties een klein project kunnen realiseren op de Shree Palchok School in Kakani (Helambu-gebied).
Er zijn zonnecellen geplaatst voor electriciteit. Niet alleen duurzaam, maar vooral fijn wanneer de reguliere elektriciteit het laat afweten, wat nogal eens voorkomt.
Verder is er een zonneboiler geplaatst zodat de kinderen die wonen op het schoolterrein, warm kunnen douchen. Heerlijk natuurlijk, op 2000 meter hoogte met de komende winterseizoen voor de deur!
Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de donaties die zijn gedaan tijdens de Mondiavisueel-lezingen van afgelopen voorjaar (2805 eur0). Dank voor alle giften!

0

Grootse donaties zomer 2017

Het fantastische bedrag van 1468 euro is geschonken aan onze stichting in het kader van ‘Loes Staartjes 50 jaar’. Grote dank aan Loes, Studio Dynamica en iedereen die heeft gedoneerd!
Voor achtergrond-info: zie de twee nieuwsbrieven van Studio Dynamica van juli 2017.
Verder ontvingen wij via de verjaardagsviering van Ingrid Nijenhuis het prachtige bedrag van 500 euro.
Dat maakt dat we op dit moment bijna € 5000 in kas hebben voor een nieuwe besteding. Pas in het najaar, na de moesson, zal deze besteding z’n beslag krijgen. Ook kunnen we dan de opbrengst van de benefietlezing via Mondiavisueel hieraan toevoegen.
Info benefietlezing 18 nov (Houten): via de website van organisator Mondiavisueel.

Sowieso zou de school in Kakani (Helambu) nog wat ondersteuning kunnen gebruiken. Maar eigenlijk zijn we op zoek naar een klein separaat project in Langtang (of Helambu), direct gerelateerd aan de aardbeving. Ook omdat er na de eerdere Mondiavisueel lezingen zo massaal gedoneerd werd na het zien van de heftige beelden van Helambu en met name Langtang. We houden ons aanbevolen voor suggesties.

0

Giften via lezing Katja

In het voorjaar van 2017 verzorgde Katja Staartjes een zestal theatervoorstellingen in samenwerking met Mondiavisueel. Een prachtige presentatie met beeld, film en muziek over de 2000 kilometer lange voettocht die zij maakte samen met Henk Wesselius en Chhiree Sherpa door Nepal.
Totaal bezochten bijna 1200 mensen de theaterlezing. Via het donatiebusje van de stichting is totaal 2805 euro aan giften ontvangen via de bezoekers. Een groots bedrag, heel veel dank aan alle donateurs!
Wie de voorstelling gemist heeft: op zaterdagavond 18 november volgt een extra benefietvoorstelling in theater Aan de Slinger in Houten. De opbrengst van de avond komt geheel ten goede aan de verdere opbouw van Nepal. Meer info en kaarten via de pagina van Mondiavisueel.

Meer weten over de Great Himalaya Trail door Nepal?
– bezoek de expeditie-website
– lees het boek ‘Lopen over de grens’
– beluister de podcast van de Correspondent.

0

Keuken gereed in Kakani

Hier een update van de besteding van onze laatste gelden in Kakani (Shree Palchok school, Helambu) bij de opstart van een ‘hostel’ voor leerlingen zonder fatsoenlijk dak boven hun hoofd.
De keuken is klaar; een tijdelijk onderkomen en potten, pannen en servies zijn aangeschaft. Op 26 april wordt het hostel feestelijk geopend, waarna de volgende dag het nieuwe schooljaar aanvangt.
Zo’n 30 leerlingen zullen voortaan verblijven in de nieuwe kostschool. De slaapruimtes worden ingericht in 2 à 3 klaslokalen in het witte aardbevingsbestendige gebouw dat vorig jaar met onze hulp kon worden gebouwd. De lessen kunnen vanaf deze week namelijk worden gegeven in 3 nieuwe prachtige gebouwen: deze zijn gebouwd met hulp van de Zwitserse stichting Karitas.
De school is nu echt gereed en klaar voor de toekomst!

0

Besteding gelden

In de loop van januari bekeken we de mogelijkheden voor besteding van de laatste gedoneerde gelden in 2016, waaronder het prachtige Charity-bedrag van Kathmandu Outdoor (€ 1964). Totaal konden we 3700 euro overboeken naar Nepal; dit bedrag is verdeeld tussen de school in Helambu en de medische post in het Solo-gebied.

Er wordt € 2600 gestoken in de school in Kakani (Helambu), voor de start van een ‘hostel’. Er zijn helaas nog behoorlijk wat leerlingen die geen goed dak onder het hoofd hebben sinds de aardbeving. Het gebouw voor het hostel is onlangs gereed gekomen, maar het geld ontbrak voor de inrichting. Met onze donatie konden bedden en keukenspullen worden aangeschaft. Dit is het project dat we bezochten in januari 2016 (zie eerdere blogs).
Van de overige € 1100 zijn extra bedden, matrassen en beddengoed gekocht voor de medische post in Khastap, in het Solo-gebied, die onlangs is heropend.
Voor beide projecten zijn we nog in afwachting van foto’s (bijgaande foto is genomen in het nog oude, overeind staande gebouw in Khastap).

Verder is er afgelopen tijd via lezingen € 151 euro gedoneerd in het donatie-busje, waarvoor grote dank!

0

Prachtige opbrengst

Afgelopen maand ontvingen we als stichting maar liefst € 3000 aan donaties, waaronder een bedrag van € 1964 via Kathmandu Outdoor & Travel. Zij zetten begin december de ‘Charity actie voor Nepal’ op: hiermee kon je bieden op producten in een veiling. Deze producten waren beschikbaar gesteld door de betreffende leverancier. De hoogste bieder kon het product kopen. De totale opbrengst was € 982 en Kathmandu verdubbelde dit bedrag vervolgens met een zelfde donatie, tot € 1964. Met de overige giften die we ontvingen in december 2016 liep het totaal op tot drieduizend euro, wat een bedrag! We zijn op dit moment aan het inventariseren hoe we dit aanvullend kunnen inzetten voor Nepal. Hierop komen we snel terug.
Dank aan alle afzonderlijke donateurs, aan Kathmandu Outdoor & Travel, de bieders en kopers op de veiling én de leveranciers voor de producten: Waka Waka, CJ Agencies (Eagle Creek en Therm’a’rest), TCK Sports Group (Deuter, Leki, Ortlieb) en Cascade Designs (MSR)!

0

NKBV-project Dudh Kund

Na de feestelijke opening van de medische post in Khastap (Solo-gebied) bezochten Katja Staartjes, Henk Wesselius en Chhiree Sherpa het NKBV-ondersteuningsproject daar vlak in de buurt, op de Dudh Kund trail. Deze tocht is vrij onbekend, maar ligt op nog geen 20 km westelijk van het bekende Lukla. Het pad loopt vanuit Thaksindo (3000 m) pal noordelijk naar het heilige Dudh Kund meer op 4670 meter hoogte. Elk jaar in augustus met volle maan bezoeken ca 3000 pelgrims dit prachtige meer aan de voet van de bergreuzen Karyolung en Numbur. Verder wordt het pad in de zomer veel gebruikt door tientallen herders met hun yaks, die er naar de zomerweiden trekken. Toeristen komen er slechts mondjesmaat: zo’n 500 per jaar, die het pad veelal heen en weer lopen. Een enkeling steekt over een pas van 4300 meter door naar Phakding (op de reguliere Everest-trail) in het Khumbu-dal. Een andere optie is vanuit Dudh Kund westelijk doorsteken naar het Numbur Circuit (wat wij deden).
Je hebt hier een tent nodig… maar wat is de wandeling naar het meer de moeite! Waanzinnige uitzichten op het Khumbu massief met o.a. Everest, Lhotse, Thamserku, Kantega en zo stil!

Op 3500 meter passeer je een kharka/kampeerplek (Sarkaripati); hier is een nieuw waterpunt aangelegd dankzij de financiele ondersteuning van de benefietavond van de NKBV in oktober 2015. Stichting Topaspiraties heeft hier nog wat geld bijgelegd om de volledige aanleg te garanderen. We bezochten ook de bron, die in het bos op een kleine 2 km afstand ligt. Met de hand is de hele waterleiding naar beneden aangelegd. Met 7 man is er 6 dagen keihard gewerkt om het tappunt te realiseren.
Als je vanuit het waterpunt verder omhoog loopt, dan passeer je de nieuwe NKBV-bruggen. Dit was het primaire ondersteuningsproject en blijkt een schot in de roos; de locals zijn de NKBV & donateurs zo dankbaar! Er zijn drie nieuwe betonbruggen aangelegd en met name tijdens de moesson is het voordeel van een veilige oversteek van de waterstromen groot. De bruggen liggen op 3900, 4000 respectievelijk 4100 meter in een geweldige bergomgeving. Ik kan het iedereen aanraden om deze tocht te lopen, een geweldige ervaring.

 

0

Blijdschap met zonnelampjes

Tijdens ons verblijf afgelopen weken in het Solo-gebied in Nepal hebben we een groot aantal mensen kunnen verblijden met WakaWaka zonnelampjes. In het dorpje Mera (even ten oosten van de airstrip Phaplu)verdeelden we zo’n 40 lampjes en in Khastap (Basa, het dorp waar de medische post werd geopend) konden we 85 gezinnen verblijden met een WakaWaka. En dat allemaal dankzij het principe Buy one = Give one van de firma WakaWaka en de verkopen bij Kathmandu Outdoor in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Grote dank aan beide organisaties en niet te vergeten aan de kopers!
We hadden daarnaast nog de beschikking over 8 ‘WakaWaka Powers’ (lampje + accu) dankzij het yoga-event van Runningbuddha afgelopen zomer op het strand van Scheveningen. Deze hebben we gedurende onze tocht gericht gedoneerd. Zo dankbaar als de mensen waren, geweldig om mee te maken.
Aan het einde van onze tocht liepen we via Pikey Peak terug naar Phaplu. We overnachtten in een lodge op 3600 meter, bij een jong gezin. Op gegeven moment kwam ter sprake wat wij gedaan hadden. Toen de eigenaar hoorde van de dokterspost en de wakaWaka’s, kreeg hij een grote grijns op z’n gezicht: dat was op de regionale radio uitgebreid in het nieuws geweest. “Konden we voor hun dorp ook niet voor alle families een zonnelampje regelen?” Extra exemplaren hadden we niet meer, maar de zwarte Power van Henk hebben we er achter gelaten. Kunnen zij er in ieder geval van profiteren.

0

Medische post Basa geopend

Op 14 december j.l. werd de medische post in Khastap, gemeente Basa feestelijk geopend. Het was een waar spektakel met diverse vormen van zang en dans. Plus speeches van diverse betrokkenen tot regionale politici aan toe. Na ruim drie uur kon het lint worden doorgeknipt, waarmee het gebouw formeel geopend werd.
Ruim 50 mensen per dag zullen hun weg vinden naar deze lokatie, die voor het eerst sinds de aardbeving vorig jaar weer vol gebruikt kan worden. Dankzij alle donateurs en hulp van de stichting Dhampus! Behalve de herbouw ondersteunde we de post extra met: een tandartsstoel, een röntgenapparaat, een EHBO-kit en -rugzak. En met een electrische verwarming voor de geboortekamer. Het dorp ligt op 2000 meter en er is verder geen verwarming in het gebouw, dus in de winter kan het flink fris zijn.

 

0

Dokterspost bijna voltooid

De medische post in Basa (Solo-gebied), mogelijk gemaakt dankzij de donaties en de samenwerking met Stichting Dampus nadert zijn voltooiing. Afgelopen week zijn vanuit Kathmandu bovendien een tandartsstoel en röntgenapparaat gebracht.
Binnenkort is de officiele opening. Verslag volgt; Katja Staartjes en Henk Wesselius zullen hierbij aanwezig zijn. Daarna zal bovendien een bezoek worden gebracht aan het Dudh Kund project van de NKBV: de nieuw gebouwde bruggen en het waterpunt.

0

Charity Actie voor Nepal

Doe mee met de Charity Actie voor Nepal van Kathmandu Outdoor & Travel door te bieden op een van de mooie produkten, beschikbaar gesteld door diverse bekende buitensportmerken als . Organisator Kathmandu verdubbelt de opbrengst en het totaalbedrag komt ten goede aan onze stichting en daarmee voor 100% aan de wederopbouw van Nepal.
Bieden kan via de webpagina van Kathmandu

De tussenstand: ruim 1100 euro. Wow!
Bieden kan tot en met 21 december 2016. De volgende dag is de uitslag bekend: de hoogste bieden ontvangt het product van de veiling. Verder worden verloot onder de bieders: een WakaWaka Base 5 en en het boek Lopen over de grens van Katja Staartjes.

0

Waterpunt NKBV in Nepal!

Het waterpunt op de pelgrimsroute Dudh Kund is gereed. Daarmee is het ondersteuningsproject van de NKBV voltooid. In oktober 2015 werd er € 10.000 opgehaald tijdens de NKBV-benefietavond en dit bedrag werd gedoneerd voor de herbouw van 3 weggeslagen bruggen. Na voltooiing afgelopen zomer resteerde een bedrag. Dit was echter onvoldoende om een waterkraan te plaatsen, een lang gekoesterde wens vanuit de lokale bevolking.

Stichting Topaspiraties heeft het ontbrekende bedrag (€ 550) bijgelegd waardoor men nu water kan tappen halverwege de route ter hoogte van Sarkaripati (3600 m).
Hoewel de Dudh Kund trekkingroute hemelsbreed slechts 15 kilometer westelijk van Lukla ligt, wordt de route maar beperkt door toeristen gebruikt: zo’n 600 mensen per jaar. Vooral is de route populair bij Nepalese pelgrims: elk jaar bij volle maan in augustus lopen circa 5000 mensen vanaf Taksindu naar het heilige Dudh Kund meer op 4630 meter. Door het jaar heen zijn er verder herders die de route op en neer trekken met hun vee. De dorst kan iedereen voortaan lessen onderweg!

0

WakaWaka’s naar Nepal

Share the sun! Er is een nieuwe zending WakaWaka Light op bestemming gearriveerd in Nepal. Van elk verkocht zonnelampje in een van de winkels van Kathmandu Outdoor (Utrecht, Amsterdam, Nijmegen), wordt de bijbehorende give one door de firma WakaWaka geschonken aan Stichting Topaspiraties, en daarmee aan Nepal. We zijn trots op deze mooie samenwerking!

De eerste zending ging in december vorig jaar vanuit Hongkong naar Nepal. De lampjes zijn terecht gekomen in Helambu en Solo. Deze keer verloopt het transport vanuit Nederland in drie fases. Deel 1 en 2 zijn net afgeleverd en deel 3 volgt binnen een paar weken. Deze nieuwe zending wordt verdeeld onder de bevolking in de gebieden Makalu (zie foto, dorp Hatiya, waar Chhiree Sherpa afgelopen week was), Manaslu (op dit moment) en Solo (binnenkort). Grote dank namens de Nepalezen aan de betreffende kopers, Kathmandu Outdoor en de organisatie WakaWaka!

0

Bouw in volle gang

Ondanks de moesson is de herbouw van de dokterspost in het 2000 meter hoge Khastap/Basa (Solo-gebied) in volle gang. Het oude gebouw was deels onbruikbaar en de ruimte die nog wel werd gebruikt was onveilig. De vele regen van de afgelopen tijd was lastig, maar het was 2 maanden geleden geen onoverkomelijk obstakel om te starten met de herbouw. Wel zijn de kosten wat hoger uitgevallen, o.a. doordat de materialen door de onbegaanbare wegen deels per drager zijn vervoerd.
Het voordeel: extra mensen hebben kunnen profiteren van de bouw, en dus van de ontvangen donaties! Een maand terug meldden we dat we een extra bedrag van 2500 euro konden schenken. Een deel hiervan is verder nodig voor de aanschaf van de nieuwe tandartsstoel en het röntgenapparaat, die duurder blijken dan eerder begroot. Deze apparaten zullen, als het gebouw gereed is, worden getransporteerd naar het bergdorpje. En dan is ook de moesson voorbij. De arts, overige medewerkers en omwonenden kunnen niet wachten voor het zover is.

0