rechtstreekse donatie!

Blog

Vruchtbare weken

Een mooie oogst de afgelopen weken:
– Acht zonnelampjes/laders WakaWaka Power+ voor Nepal via het evenement Challenge 108 (2 juli) van Running Buddha;
– € 1081,50 was de opbrengst aan giften via twee trainingen (30 juni en 7 juli) van Studio Dynamica te Deventer;
– € 90,- opbrengst van de Nepal avond te Artis (11 juli): via boekverkopen en contante donaties;
– Een jarige vroeg verder haar gasten een donatie te doen als cadeau, en dit leverde ruim € 1.500,- op. Geweldig!
Dank wederom aan alle donateurs!

De gelden komen ten goede aan een waterpunt op een trekkingtrail (daarover meer in een volgend bericht) en aan de medische post in Khastap/Basa. Daarvoor is inmiddels € 2.500,- extra overgeboekt, zodat de totale ondersteuning voor het nieuwe gebouw, een tandartsstoel en een röntgenapparaat nu € 15.500,- bedraagt. De bouw gaat op dit moment door, zo goed en zo kwaad als dat mogelijk is met de moesson.
De coördinerende dokter en bewoners kunnen niet wachten tot alles gereed is. En wij eigenlijk ook niet.

0

Nepal in de picture

Nepal NOW! Meer dan ooit staat Nepal klaar om bezoekers te ontvangen voor het ervaren van de bergen, de jungle, het wild of de cultuur. En de gastvrijheid van de bevolking te ervaren. De moesson is weliswaar gestart, maar wellicht biedt deze zomer een moment om een reis te plannen voor het najaar of komend voorjaar?

Om geïnteresseerden verder te enthousiasmeren, organiseert het Consulaat van Nepal een inspiratie-avond op 11 juli (19:00 – 21:30 uur) in de Tijgerzaal van Artis (Amsterdam).
Programma: korte lezingen over de cultuur van Nepal, de tijgerpopulatie (Cas de Stoppelaar), de Manaslu-expeditie (Mariniers), de NKBV in Nepal (Robin Baks). Katja Staartjes is verder gevraagd wat te vertellen over het ongerepte Westen van het prachtige Himalaya-land.
Info en opgeven kan via het consulaat: consulate@nepal.nl

Nepal is verder nog steeds gebaat bij ondersteuning van de bevolking en bij de wederopbouw. Het is hartverwarmend om te zien dat daartoe nog steeds mooie initiatieven worden ontplooid:
Peace by Melvin: knuffels voor kinderen in o.a. Nepal;
Studio Dynamica Deventer: geldinzameling voor Nepal via kettlebell ½ marathon op 30 juni en via yoga-les op 7 juli. Het ingezamelde bedrag wordt geschonken aan Stichting Topaspiraties;
Running Buddha: donatie van zonnelampjes van WakaWaka voor Nepal via de Challenge108! Op het strand van Scheveningen worden op za 2 juli bij zonsondergang 108 zonnegroeten gebracht. De lampjes zullen via onze stichting naar Nepal gaan.

Verder is sinds vandaag deze website www.stichtingtopaspiraties.nl live. Eerder brachten we de blogs via de expeditiesite gurlamandhata.nl (de expeditie van 2015 van Katja Staartjes en Henk Wesselius, die door de aardbeving werd afgebroken).

Deze website is mogelijk gemaakt door Frits Tomson (van COTT) en Katja Staartjes Inspiratie. En door eerder werk van Endeke Huisman (Penong ontwerp), want zij maakte destijds de Gurla-site, waar deze website op is gebaseerd. Dank voor de ondersteuning!
Vanaf vandaag volgen updates over hulp aan Nepal via dit kanaal.

0

Herbouw Health Post

Dank voor de donaties die nog steeds blijven binnenkomen! En mensen die hun cadeau voor bv verjaardag vragen in de vorm van donaties aan onze stichting!

Het actuele project dat Stichting Topaspiraties ondersteunt, is de herbouw van een medische post in Khastap/Basa, in het Solo-gebied (ca 20km ten zuiden van Lukla, en circa 10 km ten oosten van vliegveldje Phaplu). Deze post bedient 11.000 mensen in de directe omgeving.
Het gebouw is dusdanig beschadigd door de aardbeving, dat het deels onbruikbaar is geworden. Met geld van onze donateurs kunnen we de volgende financiële ondersteuning bieden:
– herbouw van een klein aardbevingsbestendig gebouw (3 ruimtes);
– aanschaf van een tandarts-stoel;
– aanschaf van een röntgenapparaat (tbv botbreuken e.d).
In de afgelopen weken is het beschadigde gebouw gesloopt, en zijn de meeste materialen aangevoerd. Vervoer over de weg (naar Salleri, bij Phaplu) wordt nu steeds lastiger met de intredende moesson. Het wordt een race tegen de klok of het gaat lukken om de komende weken te herbouwen, of dat e.e.a. uitgesteld wordt tot na de moesson. Wordt vervolgd!

2

Hulp van Stichting Dhampus

We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat Stichting Dhampus een donatie heeft gedaan van € 7.500,- waarmee we de handen ineen kunnen slaan voor de wederopbouw van een health post in het Solo-gebied, ten zuiden van Mount Everest.

De health post ligt in het dorp Basa, in de buurt van Paphlu en Karikhola (ten zuiden van Lukla). Chhiree Sherpa is intermediair voor dit project. Hij bezoekt de locatie deze dagen, evenals het ondersteuningsproject van de NKBV (reconstructie bruggen van de trail Dudh Kund). Binnenkort meer details over het health center project!

N.B. Stichting Dhampus verleent kleinschalige tandheelkundige hulpverlening op plaatsen waar het hard nodig is in Nepal (en Mongolie). Snel, professioneel en kosteloos. Geen grote kampementen, maar kleine teams van experts die elk jaar vrijwillig gerichte tandheelkundige hulp verlenen samen met lokale werkers. Stichting Dhampus is een initiatief van tandarts Joost van Vlijmen te Nijmegen. Na de aardbeving is Joost direct in actie gekomen om geld in te zamelen voor gerichte hulp aan Nepal. Meer info over deze stichting via de Dhampus website.

 

3

Nepal 1 jaar verder

Een jaar geleden waren Henk en ik in Nepal, in Helambu. En morgen, 25 april 2016 om 11:56 uur, is het precies één jaar terug dat de aardbeving het land trof. Wij hadden, samen met de familie waar we zaten, een engel op onze schouder. Velen hadden die niet, en sowieso was het een dramatische natuurramp. Daarom was vandaag in Delft, en op diverse andere plekken in de wereld een herdenking van de bijna 9000 dodelijke slachtoffers.
Persoonlijk kenden wij twee slachtoffers, uit Langtang, en we hebben het leed zowel vorig jaar als afgelopen januari met eigen ogen gevoeld. En er is nog nog veel ondersteuning nodig! Geld, maar vooral daadkracht voor de wederopbouw. Het is zeer triest dat de overheid zo’n moeite heeft alles in goede banen te leiden.
Daarom is het belangrijk dat we blijven helpen. Donaties, of nog beter, door het land te bezoeken en daarmee de mensen en dus economie te ondersteunen.

Gelukkig is er ook veel bewerkstelligd: bijvoorbeeld vanuit Nederland en Giro 555. Zie daarvoor deze link. En er zijn vele kleinschalige en individuele initiatieven ontplooid vanuit de hele wereld. In dat kader kan gemeld worden dat de opbrengst van de NKBV-benefiet avond (najaar 2015, ruim 10.000 euro) besteed wordt aan het herstellen van de Dudh Kund trail in het Solo-gebied, ten zuiden van Everest. Opdat het toerisme hier weer gaat aantrekken. De voortgang is te volgen via de site van de NKBV.

Zelf blijven we ons inzetten om een steentje bij te dragen. In dat kader was er afgelopen week een kleine mijlpaal: het schoolmeubilair is in elkaar getimmerd in Kathmandu: 25 schoolbanken, 10 tafels en 9 boekenkasten. En dit is op 17 april met een kleine truck afgeleverd bij de school in Kakani (zie foto). Met grote dank aan de donatie van schilder Lex Goes en alle kopers van zijn schilderijen! Binnenkort gaat daar de nieuwbouw van start van het tweede gebouw, geheel gefinancierd door Caritas Foundation uit Zwitserland.

In de tussentijd blijven er bij onze stichting nog steeds donaties binnenkomen, waarvoor wij intens dankbaar zijn. Wat gaat er met de rest van dit geld gebeuren? Er is nu 5400 euro in kas. De schoolprojecten in het Langtang- en Solo- gebied vallen af. Ofwel er zijn vraagtekens bij de noodzaak en kans op succesvolle realisatie (ontbreken leraar en project-management) ofwel het resultaat is te weinig expliciet (slechts een klein aandeel in de afronding van een grote school).
We zijn momenteel in gesprek met een health post in het Everest-gebied. Deze post is deels verwoest door de aardbeving, en een gedeelte van de medische hulp kan niet worden gegeven, of geschiedt in tenten. Op dit moment ligt het project voor, aan de Stichting Dhampus,  zij bieden tandheelkundige hulp in Nepal. Zij zullen ons mogelijk verder ondersteunen met extra financiële middelen, zodat we een aanzienlijker bedrag kunnen doneren aan de health post. We verwachten daar op korte termijn meer over te kunnen melden.

4

Nieuw schoolmeubilair

Afgelopen twee weken zijn we in intentsief contact geweest met de Shree Palchok School in Kakani via onze vriend Chhiree Sherpa. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de vier nieuw gebouwde klassen. Wat momenteel nog ontbreekt is schoolmeubilair.
Het goede bericht: via een donatie aan onze stichting kan dit aangeschaft worden! Kunstenaar Lex Goes maakte afgelopen week € 2328,- over, specifiek bedoeld voor het meubilair: 25 schoolbankjes en –tafels, 9 boekenkasten en 10 ronde tafels. Lex Goes (www.lexgoes.nl) opende 20 maart j.l. een expositie. Een deel van de opbrengst van deze expositie is gedoneerd aan de Stichting Topaspiraties en kan zo ten goede komen aan Nepal voor aanschaf van het benodigde schoolmeubilair. Geweldig veel dank aan alle donateurs!

Dan is er nog meer goed nieuws voor alle kinderen en leraren Kakani: er is een sponsor gevonden die de volledige constructie van het tweede schoolgebouw gaat financieren: een NGO genaamd Karitas Foundation. Daarmee wordt een fatsoenlijk onderkomen voor alle leerlingen mogelijk. Wij hadden inmiddels een beginsaldo voor het nieuwe gebouw (ruim € 4.700,-), maar dat geld en alle donaties die nog binnen komen, gaan dus op een andere manier besteed worden. We kijken momenteel naar twee opties:
– de bouw van een klein schoolgebouw in Mundu of Kyangjin Gompa (Langtang);
– ondersteuning van een getroffen school in Basa (Solo-gebied, ten zuiden van de Everest).

Als we voldoende informatie hebben om een besluit te nemen, melden we ons opnieuw via dit blog!

5

Bouwen aan Nepal

Afgelopen zondag 13 maart was de Bergsportdag in de Jaarbeurs van Utrecht, een inspiratiebron voor bergliefhebbers. Er was verder ruim aandacht voor Nepal met een ‘Nepal-straat’ en Nepal-lezingen, om mensen enthousiast te maken om naar dit Himalaya-land te gaan. En Nepal te ondersteunen. Als Stichting Topaspiraties werd ons de gelegenheid geboden een verhaal te vertellen (lezing Katja) en met een stand te staan. Bureau Hemels van der Hart verzorgde voor ons de inrichting (baniers, vlaggetjes).

Het was mooi om zoveel (potentiele) Nepal-liefhebbers en bekenden te hebben kunnen ontmoeten. Verder zijn we zeer dankbaar voor de aanvullende giften die we hebben mogen ontvangen: € 317,- via contante donaties en de verkoop van het boek Lopen over de grens. Daarnaast werden we de afgelopen dagen verrast met bijschrijvingen op de Stichtings-bankrekening à € 2.050,-

Dat betekent dat vandaag (18 maart) de totale stand aan donaties € 45.171,- bedraagt. Kortom, er is een positief saldo van € 4.739,- voor de school in Kakani, dat zal worden aangewend voor het tweede schoolgebouw dat nog moet worden gerealiseerd. Geweldig. Heel veel dank! Elke euro is een bouwsteen en helpt Nepal verder!

Voor een impressie van de totale bergsportdag: https://www.flickr.com/photos/nkbv/sets/72157665804714571/

 

3

Bestemming donaties Nepal

Toen wij afgelopen december/januari in Nepal waren, was de stand aan donaties € 40.334,-. Geweldig, dat er zo’n bedrag is opgehaald!
Wij hebben tijdens ons verblijf de laatste donaties cash overhandigd aan de school in Kakani (Helambu).
Daarmee is het totale bedrag aan besteding van de giften sinds april 2015 uitgekomen op € 40.432,- met de volgende verdeling:

€ 8.054,-             Langtang-gebied (Yellow Monastery Refugee Camp, weeskinderen Sapta Gandaki Boarding School Kathmandu, ondersteuning twee gezinnen);
€ 2.688,-             Everest Solo-Khumbu gebied (wederopbouw dorp Teka/Ghat en zinken daken rond Karikhola);
€ 28.000,-          Wederopbouw school Kakani (Helambu-gebied);
€ 1.690,-             Overige donaties school Kakani (landkaarten, sportmateriaal, schriften, transport- en importkosten voor de WakaWaka Give Ones).

Kortom, op het moment van de terugkeer in Nederland (18 januari j.l.), was er een klein negatief resultaat voor de Stichting Topaspiraties. Inmiddels (terwijl ik dit blog schrijf, is het 2 februari 2016) is er ruim zeshonderd euro (€ 649,-) aan donaties bijgekomen, zodat het saldo weer positief is voor verdere giften aan Nepal.
En dat komt goed uit, want de Shree Palchok School in Kakani heeft nog een groot bedrag nodig voor de nieuwbouw van de overige klaslokalen. Kortom, donaties worden nog steeds in grote dankbaarheid aanvaard (Stichting Topaspiraties, rekening NL38 INGB 0009358478)!

N.B. Voor het bezoek aan de school, zie het blog hieronder. Na de openingsceremonie bijgewoond te hebben, maakten we een trektocht door over Gosainkund (4600 m) naar Syabrubensi. Ook bezocht ik het Langtang-dal en Kyangjin Gompa (3800 m). De verslagen van de tocht door Helambu en Langtang zijn te vinden op de nieuwspagina van katjastaartjes.nl

7

Inauguratie nieuwe gebouw

In de ochtend van 30 december reden wij, Chhiree Sherpa, mijn man Henk, Pieter & David Hemels, Roy Heiner en ik naar het Helambu-gebied via Melamchi Pull. Onze bestemming was het dorp Kakani, op 2000 meter hoogte. We arriveerden daar even na de middag met een strakblauwe lucht. Dat schitterende weer zouden we de hele middag houden tijdens de inauguratie van het nieuwe gebouw van de Shree Palchok Secondary School.
Het was een indrukwekkende ceremonie, met alle leerlingen, ouders, leraren, de schoolraad en enkele politiek afgevaardigden. Er was zelfs aandacht van de pers (ABC Television); het blijkt het eerste aardbevingsbestendige schoolgebouw waarbij 100% Nepalese materialen zijn ingezet. Eerder werd een dergelijk gebouw in de regio opgeleverd met bouwmateriaal uit India. Maar gezien de blokkades van afgelopen tijd, was dit geen optie. Dit is het bewijs dat Nepal het ook zelf kan! Vanzelf ging dat overigens niet: de laatste drie weken van december is er dag en nacht gewerkt om het gebouw gereed te hebben voor de ceremonie. En dat is gelukt, met een geweldig resultaat! Vier nieuwe lokalen zijn neergezet, en gereed voor gebruik. Daarmee kan ongeveer de helft van de 160 leerlingen de noodonderkomens verlaten.
Het was een unieke belevenis om de inauguratie mee te maken, een middagvullend programma met speeches, zang, gedichten en dans. Wij van onze kant boden de laatste financiële bijdrage aan, in contante rupees. Totaal bedroeg de donatie vanuit Stichting Topaspiraties aan de school: € 28.000,- op een totale bouwbegroting van 3,5 miljoen Nepalese roepies (circa € 30.000,-).
Verder konden we de school verblijden met twee topografische landkaarten (Wereld en Azië), diverse sportmaterialen (voetballen, volleyballen en een badminton-set) en schriften. Aan het slot van de bijeenkomst boden we de leerlingen persoonlijk een set kleurpotloden aan, samen met een WakaWaka Light (de Give Ones via de verkoop bij de winkels van Kathmandu). Wat was het geweldig om dit persoonlijk aan de kinderen te kunnen overhandigen!

Met grote dank aan: alle donateurs, WakaWaka en Kathmandu Outdoor & Travel!

N.B. De ceremony is op de Nepalese televisie uitgezonden tijdens het nieuws van 1 januari om 19 uur.

6

Dankzij de hulp van velen

De balans opmakend, is er € 40.334 euro gedoneerd aan Stichting Topaspiraties. Ruim 200 personen/instanties hebben geld overgemaakt voor de hulp aan Nepal. Ook werd er geld ingezameld via bijzondere initiatieven. Bijvoorbeeld door de jeugd van Okkenbroek (heitje voor karweitje), Studio Dynamica (zonnegroeten), Anja Ronken (beklimming Mont Blanc), Wim Brenkman (beklimming Mera Peak Nepal), Kathmandu Outdoor (donatie-box in de winkels) en organisatie The Next View. We schatten dat in totaal meer dan 300 mensen hebben bijgedragen aan dit prachtige resultaat. Grote dank aan alle donateurs!

Het totaalbedrag komt voor 100% ten goede aan Nepal en praktisch al het geld is op dit moment verdeeld. De laatste euro’s schenken we tijdens ons komende verblijf en na afloop zullen we de totaalbalans opmaken t.a.v. de besteding. Het grootste deel, € 28.000,- is geschonken aan de Shree Palchowk Secondary School in Kakani (Helambu, even boven Melamchi). Onze vriend Chhiree Sherpa overhandigde het eerste bedrag eind september tijdens een ceremony (zie bovenstaande foto). Hoe dankbaar om deze kinderen een nieuw schoolgebouw te kunnen bieden. Komende dagen zullen we zelf de school bezoeken en een inauguratie-ceremonie bijwonen op 30 december. Als het goed is, zou de nieuwbouw van vier lokalen dan praktisch gereed moeten zijn. Er zijn grote vorderingen gemaakt de afgelopen week, gezien de prefab-bouwwijze.

Tijdens het verblijf in Kakani en de korte trektocht die we daarna maken over Gosainkund, kunnen er geen foto’s met verslag worden doorgestuurd. Dat kan pas na afloop vanuit Kathmandu. Tijdens de ceremony op de school en de tocht kunnen we vanuit de Thuraya-satelliettelefoon wel sms-berichten verzenden, die op Twitter @katjastaartjes verschijnen. Helaas kunnen we geen andere twitters /meldingen ontvangen. Tot over een paar weken!

6

Aardbevingsbestendig

 

Ondanks alle logistieke problemen in Nepal is de herbouw van de Shree Palchowk Secondary School in het Nepalese dorpje Kakani (in het Helambu-gebied) in volle gang! Dankzij de donaties aan de Stichting Topaspiraties is het mogelijk een aardbevingsbestendig gebouw neer te zetten: één bouwlaag prefab, met een metalen constructie. Het is een van de eerste scholen in Nepal, die op deze wijze wordt gebouwd. Geweldig dat dit mogelijk is dankzij alle donaties aan onze stichting, dank dank nogmaals!

De wederopbouw van het land gaat een stuk trager dan in eerste instantie gedacht; iedereen had verwacht dat er na de moesson met volle kracht herbouwd zou kunnen worden. Helaas is de werkelijkheid anders: door blokkades aan de zuidgrens met India, ligt de toevoer van medicijnen, gas, diesel etc. al circa twee maanden plat. Deze blokkades zijn veroorzaakt door de nieuwe grondwet die na zeven (!) jaar onderhandelen eindelijk afgelopen oktober werd aangenomen. Echter, deze grondwet is zeer slecht gevallen in het zuiden van het land: de etnische groep Madhesi wordt met deze grondwet achtergesteld t.o.v. andere etnische groepen. India voelt zich verwant met deze zuidelijke bevolkingsgroep en voilà; de reden van de blokkades. Bijzonder vervelend, want 70% van de Nepalese import komt uit India en de grensovergang bij Kodari is nog steeds niet heropend, na de gigantische schade door de aardbevingen. De situatie begint steeds nijpender te worden in Nepal: er is inmiddels zo’n beetje gebrek aan alles en er wordt gesproken over een humanitaire ramp die zich voltrekt over het land, met een schadepost die net zo groot is als die van de aardbeving zelf (miljarden dollars). Meer info via dit artikel van de BBC.

Vandaag is er echter een hoopvol bericht: de Nepalese regering lijkt in te zien dat het achterstellen van een bevolkingsgroep ongewenst is, en zij heeft aangegeven eea te willen herzien. Vandaag kwam India met de volgende reactie: In a statement on Monday, India welcomed the Nepal government’s decision to amend the constitution to ensure proportional representation of Madhesi people in all state organs and delineation of electoral constituencies on the basis of population.” Meer info via Nepali Times.

Katja Staartjes en Henk Wesselius zullen samen met Pieter Hemels, Roy Heiner en David Hemels, volgende week naar Nepal vertrekken. Zij bezoeken de school en wonen een ceremonie bij. Daarna wordt een korte trektocht gemaakt over de bergpas Gosainkund. Zij kunnen dan terplekke ervaren hoe het land ervoor staat.
 

7

Nepal NOW !

Op 14 oktober werd door de NKBV in samenwerking met het Nepalese consulaat een benefietavond georganiseerd. Daar werd tevens, in aanwezigheid van Lilianne Ploumen, de Nederlandse Nepal Now campagne gelanceerd. Doel van de campagne is het toerisme in Nepal weer vlot te trekken. Als gevolg van de negatieve beeldvorming na de aardbeving van 25 april is het aantal toeristen naar Nepal meer dan gehalveerd. Het Himalaya-land is voor een belangrijk deel afhankelijk van het toerisme; zes toeristen in Nepal betekent één baan voor een Nepalees. En met de start van het hoogseizoen in de Nepalese Himalaya, is juist nu hét moment om Nepal te bezoeken.

Goed nieuws is het per 12 oktober aangepaste reisadvies voor Nepal: alle gebieden met uitzondering van Langtang en Manaslu zijn weer normaal toegankelijk. Fijn, dat dit nu erkend wordt door Buitenlandse Zaken, want een aantal gebieden is landschappelijk niet/nauwelijks geraakt door de aardbeving: Far West, Dolpo, Mustang, Annapurna, en het hele oosten (Makalu/Kanchenjunga). Het Everest-gebied heeft zich in de tussentijd praktisch volledig hersteld. Voor Helambu, Ganesh en Rolwaling dient pal voor vertrek goed geïnformeerd te worden naar de omstandigheden. De eerste tijd is waarschijnlijk nog de flexibiliteit van een tent vereist.

De Nepal Now campagne is eind augustus in Nepal gelanceerd via social media en de website www.nepal.org. Doel is het verstrekken van up-to-date informatie voor en door reizigers. Mensen worden verder opgeroepen zich te posten via ‘I am going to Nepal’ of ‘I am in Nepal NOW’. Nederland haakt aan bij de internationale campagne, en wordt hier ondersteund door de NKBV en het CBI (Centrum Bevordering Import ontwikkelingslanden. De komende maanden zal er via de vakantiebeurs en de bergsportdag van de NKBV (16 maart) extra aandacht zijn voor land en campagne. Verder is het idee om een reis te maken naar Nepal georganiseerd door Réne de Bos, Wilco van Rooijen en Katja Staartjes. Doel is: promotie van het land en terugkomen met een aantal extra Nepal-ambassadeurs. Meer informatie: www.nkbv.nl/nepal

6

Startsein herbouw gegeven!

In Kakani (Helambu, 2070 meter) is de afgelopen weken hard gewerkt om de verwoeste gebouwen van de Shree Palchowk Secondary School te slopen; de grond is inmiddels vrijgemaakt. Op 22 september is het startsein gegeven voor de herbouw. Mogelijk gemaakt dankzij alle giften aan de Stichting Topaspiraties, geweldig! Onze vriend Chhiree Sherpa reisde daartoe naar Helambu en overhandigde de donatie. Er was een boeddhistische ceremonie met de plaatselijke lama, leraren, leerlingen, schoolbestuur en diverse dorpelingen. Als afsluiting van het ritueel zuiverde de lama de grond door er water over uit te sprenkelen (zie foto).

Vooralsnog wordt gestart met de bouw van één aardbevingsbestendig schoolblok van 5 lokalen en een opslag. De wens is een tweede blok neer te zetten; daarvoor wordt nog gezocht naar de noodzakelijke extra gelden. Verder zijn we op het moment in gesprek met een NGO om de krachten te bundelen.
Tot de bouw klaar is wordt in Kakani lesgegeven in de tijdelijke tenten en zinkplaten bouwsels. De regen mindert, en er komt eindelijk zicht op helder en zonnig weer! En daarmee ook op inkomsten van passerende wandelaars. Zelf gaan we tijdens de jaarwisseling naar Nepal, om zelf te ervaren hoe de situatie er is. Hopelijk is de bouw dan gereed.

Giften worden nog steeds in grote dankbaarheid ontvangen! Alle bedragen komen voor 100% terecht bij de wederopbouw in Nepal. In eerste instantie voor de school in Kakani. We houden verder de mogelijkheid open om de wederopbouw van het Langtang-dal (Kyangjin Gompa, de oorspronkelijk beoogde bestemming) te ondersteunen. Maar het is nog steeds wachten op een duidelijk plan voor dit dal.

4

Nepal in de schijnwerpers

Hoewel de aandacht in de dagelijkse media wat is verslapt voor Nepal, kan het land weer volop in de schijnwerpers worden gezet: de moesson loopt ten einde en het trekkingseizoen kan van start! Toerisme, dat is dé manier om Nepal echt te helpen. Aandacht is er momenteel via twee magazines: via Hoogtelijn van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV), over de vele initiatieven die er afgelopen zes maanden zijn ontplooid om Nepal te helpen met financiële dan wel materiële steun. Daarnaast in de Op Pad van oktober een uitgebreid artikel over Nepal: interviews met een drietal Nepal-deskundigen (Robert Eckhardt, Menno Boermans en Katja Staartjes) en vele tips voor prachtige tochten. Robert Eckhardt komt trouwens over twee dagen uit met zijn boek People of Nepal, via uitgeverij Lecturis.
Ook Nepal zelf zit bepaald niet stil: sinds een aantal weken is de site NepalNOW actief, om het land weer op de kaart te zetten. Hier staan allerhande actualiteiten voor de toeristische wederopbouw en de gebieden die ongeschonden zijn door de aardbeving van afgelopen voorjaar.

Staat 14 oktober al genoteerd in de agenda? Dan is er een benefietavond voor Nepal, georganiseerd door het Nepalese Consulaat in samenwerking met de NKBV. Hier zal ook minister Ploumen en de pers aanwezig zijn. Er wordt een Nepalese maaltijd geserveerd, er zijn presentaties met prachtige verhalen en foto’s over Nepal, en er is opluistering via Nepalese zang en dans. Locatie: restaurant Pllek te Amsterdam. De opbrengst van de avond komt ten goede aan Nepal, via de Nepalese gemeenschap in Nederland.

6

Hulp school Kakani Helambu

Stichting Topaspiraties gaat minimaal voor € 20.000,- bijdragen aan de wederopbouw van een school in Helambu. Het betreft de Shree Palchowk Lower Secondary School in het dorp Kakani (2000 meter). Dit dorp ligt even ten noorden van Melamchi Pul, in het trekkinggebied Helambu (district Sindhupalchok). Het is slechts 9 km verwijderd van de reguliere trekkingroute Chipling-Gosainkund, waar wij ons bevonden ten tijde van de aardbeving op 25 april jl. Buiten de moesson is het dorp per jeep vanuit Kathmandu te bereiken. Vanuit het noorden is dat alleen mogelijk te voet: bv. via Tharepati of via de bergpas Kanja La (Langtang). De school heeft 170 leerlingen in de leeftijd van 5 – 15 jaar (klas 1-8), afkomstig uit tien omliggende dorpjes.

De Palchowk School had 10 lokalen en is door de aardbeving zodanig verwoest, dat volledige nieuwbouw noodzakelijk is. Op dit moment wordt er lesgegeven in tenten, wat een forse wissel trekt op leraren en scholieren, gezien de hevige regenval.

Namens de stichting heeft Chhiree Sherpa de eerste ‘advance payment’ overhandigd aan het hoofd van de school, Netra Bahadur Bhujel, die hiervoor speciaal naar Kathmandu afreisde. Hij bedankt alle donateurs namens leraren, scholieren en ouders!
Na de moesson zal gestart worden met de herbouw, volgens een ‘aardbevingbestendige’ constructie. We zien er naar uit om hier verder verslag van te kunnen doen.

Besteding nieuwe donaties
Om geheel afgebouwd te kunnen worden heeft de Shree Palchowk school nog tienduizenden euro’s/dollars nodig!
Toekomstige donaties komen (eveneens) voor 100% in Nepal terecht en worden ingezet voor bovengenoemde school, en mogelijk deels aan de wederopbouw van het dorp Kyangjin Gompa in het Langtang-dal. Donateurs kunnen desgewenst aangeven wat hun voorkeursbesteding is. We hebben ook warme banden met het dorp Teka/Ghat (Everest-gebied) en de Sapta Gandaki Boarding School, die eerder ondersteuning ontvingen. Mocht u een gift willen doen, dan kan dat op rekeningnummer NL38 INGB 0009358478 tnv. Stichting Topaspiraties.
Van de reeds gedane giften (€ 30.185 d.d. 11 aug) ging tot nu toe € 7.500,-  naar Langtang-overlevenden (noodhulp vluchtelingenkamp Yellow Monastery en weeskinderen Sapta School) en € 2.500,- naar het Everest-gebied (wederopbouw).
Het is op dit moment helaas nog niet te zeggen hoe het verder gaat met het Langtang-dal; het lijkt erop dat het dorp Langtang niet op dezelfde plek terug zal komen. Waar wel, dat is nu de grote vraag. Wordt vervolgd, zodra er meer bekend is.

9

Goodwill Ambassadors Nepal

In de afgelopen weken zijn 17 internationale en 5 Nepalese klimmers benoemd tot Goodwill Ambassadeur voor het land. Het is een initiatief van en het ministerie van Tourisme en de NTB (Nepal Tourism Bord). Het gaat om o.a. de volgende personen: Reinhold Messner, Peter Hillary, Jamling Tenzing, Junko Tabei, Edurne Pasaban, Ralf Dujmovits en Ed Viesturs. In Okkenbroek viel ook een benoemingsbrief in de bus van Katja Staartjes. Zij ervaart het als een grote eer te midden van deze grote namen benoemd te zijn voor deze rol.

De benoeming kan gezien worden als een erkenning voor wat de betrokkenen hebben betekend /betekenen voor het toerisme in Nepal. Er wordt van de ambassadeurs verwacht dat zij een positieve bijdrage leveren aan de wederopbouw van Nepal na de aardbeving. Enerzijds bij het genereren van hulp, maar met name om mensen te stimuleren dit prachtige Himalaya-land te bezoeken.

Hier meer info over de benoeming van de Goodwill Ambassadors.

 

5

Himalaya in najaar

Himalaya in het najaar? Jazeker! Nepal is het Himalaya-land bij uitstek. Het land heeft onze hulp hard nodig, niet alleen via donaties, maar juist nu door de komst van toeristen. Het najaar is daarvoor het ideale seizoen. Er zijn een flink aantal regio’s nagenoeg ongeschonden, zoals het bekende Annapurna- en Mustang-gebied. Verder zijn Dolpo, Makalu, Kanchenjunga en niet te vergeten de Far West uitstekende bestemmingen, daar zijn geen verwoestingen door de recente bevingen. Het Everest-gebied heeft wel schade opgelopen, maar daar is de wederopbouw dusdanig, dat het gebied nu al toegankelijk is. Er is keihard gewerkt aan het herstel van de paden (zie foto) en de wederopbouw van de lodges verloopt er voortvarend. Dolpo en Mustang liggen trouwens in de regenschaduw en zijn gedurende de zomer ook onvergetelijke bestemmingen.

Ten aanzien van het gebied Langtang is duidelijk dat er komend najaar niet getrokken kan worden, het dal is desastreus getroffen. Voor de gebieden Rolwaling, Helambu en Ganesh ziet het er niet gunstig uit. Eind van de zomer is beter aan te geven wat de situatie is, dan is ook de schade door de moesson (aardverschuivingen) bekend. Vanuit Manaslu komen voorzichtige positieve geluiden. Voor deze gebieden geldt dat een lodge-trek onwaarschijnlijk is op korte termijn, de beste keuze zou dan zijn een tenttrekking.

We naderen inmiddels de € 30.000,- aan ontvangen donaties, wat een machtig bedrag! We hebben daarvan € 10.000,- besteed: € 7500,- aan het Langtang-dal (weeskinderen en noodhulp in het vluchtelingenkamp Yellow Monastery) en € 2500,- voor wederopbouw Solo-Khumbu (Teka/Ghat, golfplaten daken).
Wat doen we met de resterende gelden? Helaas is de situatie dusdanig dat het geld nu en ook de komende paar maanden nog niet lijkt te kunnen worden ingezet voor de wederopbouw van Kyangjin Gompa (einde van Langtang-dal). Terwijl op veel andere plekken wel gestart kan worden en de nood eveneens zeer hoog is. De afweging is dus: alles blijven reserveren voor het Langtang-dal, ook al duurt dit nog lange tijd en is het onzeker wat de uitkomst wordt? Of een deel nu gaan inzetten voor ondersteuning in de buurt?
We zijn in gesprek met een school in Kakani (Helambu, even ten oosten van Tharepati en vlakbij het Langtang-dal). Deze school staat nú te springen om hulp; er is nog geen enkele NGO, persoon of instantie die zich over hen heeft ontfermd. Ik ontvang binnenkort een plan wat er nodig is, en we besluiten dan welke hulp we bieden. We menen dat dit een zinvolle bestemming is: de jeugd heeft de toekomst en het is dus keihard nodig dat alle getroffen scholen zo snel mogelijk worden herbouwd. De school in Kakani is verder goed toegankelijk voor toekomstige trekkers (een aantal dagen lopen ten noorden van Kathmandu) en kan dus bezocht worden voor wie dat zou willen. Wordt vervolgd.

P.S. De donatie-actie met het boek Lopen over de grens – Great Himalaya Trail door Nepal  wordt verlengd tot 1 september 2015. In geval bestelling bij de auteur wordt per boek €5,- gedoneerd aan de noodhulp voor Nepal. Dus met de aankoop draag je een steentje bij aan de wederopbouw van dit prachtige Himalaya-land.

6

Wederopbouw

Van over de hele wereld komt hulp binnen voor Nepal. Landelijke & grote initiatieven zoals van Giro 555, maar vooral ook vele kleine initiatieven. Het is een hele uitdaging om grote ondersteuningsoperaties goed op elkaar af te stemmen, maar zeker in een slecht georganiseerd land als Nepal. Minister Ploumen nam vorige week een kijkje, om te zien hoe het ermee staat. Op het moment is Gijs de Vries (directeur Rode Kruis) terplekke (Melamchi – Helambu) om verslag te doen via het AD en Radio 2.
Giro 555 heeft inmiddels 24 miljoen euro ontvangen. Via onze eigen stichting is het bedrag aan donaties gegroeid naar ruim € 28.400,-. Dank, dank! Maar hulp blijft nodig! Zeker met de moesson in aantocht, met een vergroot risico op aardverschuivingen en ziektes. En omdat het zo ellendig is voor de mensen zelf, die gigantische hoeveelheden regen zonder huis.

Via giro 555 is op 5 juni een overzicht geplaatst wat de verschillende hulporganisaties concreet aan hulp hebben geboden. Kijkende naar de ondersteuning via onze stichting: een deel van het geld ging naar de Sapta Gandaki School in Kathmandu, ten behoeve van vijf Langtang-kinderen die beide ouders verloren. Van onze bijdrage kan een jaar levensonderhoud en onderwijs voor dit vijftal worden betaald. Verder doneerden we geld aan het Yellow Monastery voor noodhulp aan de vluchtelingen van het zwaar getroffen Langtang-dal. In dit kamp zitten inmiddels tegen de 500 mensen. De situatie is lastig; (te)veel mensen bij elkaar, praktisch iedereen heeft meerdere familieleden verloren en velen zijn sterk getraumatiseerd. Verder is men absoluut niet gewend aan de warmte van Kathmandu. En dan moet je met z’n allen gaan bepalen hoe het verder moet met het dal en de dorpen, waar veelal niets van over is. De meningen lopen uiteen over de aanpak. Het begint met de basale vraag waar herbouwd moet worden. Sommigen zijn daar nog niet aan toe, mede omdat de puinhopen nog niet zijn opgeruimd. En dit kan nog niet worden afgerond, omdat de situatie in de aanloop naar en in het dorp Langtang zelf te gevaarlijk is (dreigende lawines). En daarmee kan men eigenlijk ook voor Kyangjin Gompa, het dorp aan het eind van het dal, nog niet beginnen met herbouw. Immers er moet wel een aanlooproute zijn voor voedsel en bouwmaterialen. Kortom, de oplossing voor Langtang vergt veel tijd. Inmiddels wordt op nationaal niveau gesproken over de oplossingsrichting, gezien de zeer schrijnende situatie voor deze mensen en gezien het belang voor het toerisme van dit prachtige zo vlakbij Kathmandu gelegen gebied.

Op de meeste andere plekken kan gelukkig wel worden gewerkt aan de wederopbouw. Onze Gurla-teamgenoot Ngima Geljen Sherpa ging een paar dagen na de eerste aardbeving naar Teka (Ghat), zijn geboortedorp bij Lukla. Zijn huis – door het jaar heen bewoond door zijn moeder – was verwoest. Hij plaatste in twee dagen een nood-onderkomen (zie foto Twitter/facebook 18 juni) en regelde dat er snel gestart kon worden met de herbouw. Op bovenstaande foto (van eind mei) zijn de contouren van het nieuwe huis te zien. Binnenkort nadert het huis zijn voltooiing. Deze herbouw is deels mogelijk gemaakt dankzij de giften aan de Stichting Topaspiraties!

Het grootste deel van de gedane donaties heeft zijn bestemming nog niet gevonden. We nemen de komende weken en desnoods de hele zomer de tijd, om aan te zien hoe het met de voortgang rondom het Langtang-dal gaat. Ook kennen we dan de effecten van de moesson. We moeten zeker weten wat de status is en dat het geld 100% goed terecht komt. We staan daartoe in nauw contact met enkele Langtang-mensen zelf, de voorzitter van het Langtang Disaster Relief Fund, Arnold Coster en tot slot met Chhiree Sherpa, onze steun en toeverlaat bij de vragen die we telkens hebben.

P.S. Mocht u willen doneren voor Nepal, heel graag! Dat kan op rekening NL38 INGB 0009358478 t.n.v. Stichting Topaspiraties.

4

Mooie initiatieven

Bij giro 555 is inmiddels ruim 21 miljoen euro aan donaties ontvangen. Via onze eigen Stichting Topaspiraties is de stand bijna 26.000 euro. Wat een prachtige bedragen. En wat een originele initiatieven! Zo werd bij Studio Dynamica in Deventer een yoga-sessie gedaan met 108 zonnegroeten voor Nepal. Op diverse plaatsen en op allerlei manieren is geld ingezameld. Eerder deze avond kwamen zes meiden uit ons dorp Okkenbroek de opbrengst van een inzameling afgeven. Hoe dankbaar en hartverwarmend is het om deze giften in ontvangst te nemen. Elke euro en dollar helpt!
Het geldbedrag voor de totaal benodigde noodhulp wordt inmiddels geschat op het gigantische bedrag van een paar miljard dollar. De Nepalese overheid gaat er van uit dat alleen voor het herbouwen van de 600.000 verwoeste huizen zo’n 2 miljard dollar nodig is (link naar artikel).

Ook in de bergen is inmiddels op alle plekken de hulp op gang gekomen. Van grote tot kleine, van lokale tot internationale initiatieven.
Binnen ons Gurla-team is de schade na de tweede beving op 12 mei een stuk groter; was bij de eerste beving alleen onze teamgenoot Ngima Geljen geraakt (zijn huis in Ghat bij Lukla verwoest), de tweede grote beving trof ook de huizen van onze twee andere Gurla-teamgenoten. Het theehuis van Dawa Finjok in Jorsalle (even boven Lukla) is ingestort en Chhiree’s huis in z’n geboortedorp Mera is zwaar beschadigd. Alle drie de mannen zijn inmiddels terplekke in Solo-Khumbu om te werken aan herstel. Chhiree is verder druk met het verdelen van zo’n 200 dekzeilen voor de daklozen in zijn buurt.

Het vreselijk getroffen Langtang-dal is sinds een paar dagen verlaten. Hier is de schade te groot. Iedereen is inmiddels geëvacueerd, met name naar het opvangkamp camp van de Yellow Monastery  in Kathmandu. Zie de foto die we namen tijdens ons bezoek op 5 mei, toen het kamp net ingericht was. Ook onze vriend Norbu Tamang, die tot het laatst in het dal wilde blijven voor de bergingsoperatie, is nu in dit kamp. De volgende fase breekt aan in het verwerkingsproces. Ieder doet op zijn eigen manier. Ik heb grote bewondering voor de veerkracht van het Nepalese volk, een voorbeeld.

P.S. Voor wie belangstelling heeft het boek Lopen over de grens – Great Himalaya Trail doorNepal aan te schaffen: in geval bestelling bij de auteur wordt tot 1 juli a.s. per boek € 10 gedoneerd aan noodhulp voor Nepal. Dus met de aankoop draagt u een steentje bij aan de wederopbouw van dit prachtige Himalaya-land.

5

Ramp op ramp

Het is 13 mei, een paar dagen nadat we zijn teruggekeerd uit Nepal en 24 uur na de nieuwe 7.4 aardbeving. Het is bijna niet te bevatten, deze tweede natuurramp. Het epicentrum lag dit keer op een zelfde afstand van Kathmandu als op 25 april, maar nu niet in het noordwesten, maar 80 km in het noordoosten, op dezelfde breuklijn. Het centrum lag gisteren om precies te zijn bij Bigu Gompa/Loting in het Gaurishankar-gebied. We liepen door deze dorpjes via de Upper Great Himalaya Trail in 2012. Het is een groen en vruchtbaar gebied en daardoor flink bewoond met overal dorpjes. Toeristen komen er nauwelijks; wel in het 20 km oostelijker gelegen Rolwaling-dal.

Naast het Rolwaling-dal is het Solo-Khumbu-gebied met de Everest zwaarder getroffen dan bij de vorige beving. Lukla ligt 65 km oostelijk van het nieuwe epi-centrum, en de Mount Everest zelf op 85 kilometer. Gisteren vernamen we direct van Chhiree Sherpa (uit Kathmandu) dat hij, zijn familie en Ngima Geljen oké zijn, evenals hun huis. Vanmorgen meldde hij dat zijn huis in Mera (20 km ten zuiden van Lukla) grotendeels is ingestort. Nu zou 90% van alle huizen in Solo-Khumbu en Rolwaling zijn verwoest, verschrikkelijk. Ngima Geljen stuurde ons bijgaande foto van de aardverschuiving vlakbij zijn huis in Ghat/Teka na de eerste aardbeving. Hij heeft vorige week een nood-onderkomen gemaakt voor zijn moeder en was inmiddels terug in Kathmandu, om van alles en nog wat te regelen voor de wederopbouw van hun dorpje. Hij vliegt morgen opnieuw naar Lukla. Chhiree gaat ook naar het Solo-gebied om de stand op te nemen en te werken aan het herstel van zijn huis.
Onze gedachten zijn bij alle getroffenen. ’t Was al duidelijk dat de wederopbouw van Nepal een gigantische klus gaat worden. Dat wordt nu nog pregnanter. Kortom onze steun blijft nodig! Of het nu is via giro 555, via de Stichting Topaspiraties of via andere persoonlijke initiatieven.

N.B.
– Het US Geological Survey zegt schetst in dit artikel de kansen op naschokken/nieuwe bevingen in Nepal.

5